Nawigacja

 • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

  UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO w Przedszkolu w Pomarzanowicach odbędzie się we wtorek, 1 września o godz.10.30. POTEM DZIECI WRAZ Z RODZICAMI UDAJĄ SIĘ DO SWOICH SAL, W KTÓRYCH MOGĄ ZOSTAĆ DO 11.30.

  ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

 • Wyprawka 2015/16

  Drodzy Rodzice przypominamy, iż wyprawkę w kwocie 150zł na cały rok (dla kolejnego dziecka 100zł) należy wpłacać na konto Rady Rodziców do 30 sierpnia 2015r (prosimy o jak najszybsze wpłaty, abyśmy mogli wcześniej dokonać niezbędnych zakupów)
  Numer konta Rady Rodziców WBK 95 1090 1450 0000 0001 1979 1799
  (przeznaczona na materiały piśmiennicze, kredki, farby, bloki, klej, nożyczki, bibuła, plastelina, papier ksero, tonery, przedstawienia teatralne, Dzień dziecka...)     

 • Nabór otwarty na Partnera zainteresowanego wspólną realizacją Projektu w konkursie

  17.06.2015
  Nabór otwarty na Partnera zainteresowanego wspólną realizacją Projektu w konkursie nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15
  Cele Partnerstwa:
  Głównym celem Partnerstwa jest wspólna realizacja Projektu. .
  Udział Partnera w projekcie będzie polegał na:
  1) Współpracy przy opracowaniu koncepcji projektu, zaplanowaniu działań i przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o dokumentację konkursową.
  2) Pełnienie roli Lidera projektu 
   3)przeprowadzenie analiz i badań rynku pracy w zakresie wynikającym z realizowanego projektu
  4) zarządzanie projektem,
  5) realizacja działań kwalifikowanych w ramach współpracy, określonych w umowie partnerskiej
  6)prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych w projekcie
  Wymagania :
  1)doświadczenie w skutecznym aplikowaniu o środki z funduszu EFS, ze szczególnym uwzględnieniem projektów POKL 9.1.1 w okresie 2007-2013
  2)doświadczenie w prowadzeniu(Lider)projektu z EFS ze szczególnym uwzględnieniem projektów POKL 9.1.1 w okresie 2007-2013
  3)doświadczenie we współpracy z Gminą Pobiedziska jako JSTT
  4)siedziba Partnera w województwie WLKP 
   
  Oferty można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 17.06 2015 r. do dnia 08.07.2015r. w godzinach 8.00 do13.00 w sekretariacie Przedszkola w Pomarzanowicach. Termin składania ofert upływa dnia 08.07.2015r. o godzinie 13.00.  (Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu )
 • II NABÓR DO PRZEDSZKOLA W POMARZANOWICACH

  OGŁASZAMY II NABÓR DO PRZEDSZKOLA W POMARZANOWICACH
  (POZOSTAŁO 10 WOLNYCH MIEJSC NA ROK 2015/16)
  HARMONOGRAM 
  • Od dnia 8 czerwca do dnia 15 czerwca 2015r. składanie wypełnionych, podpisanych i kompletnych wniosków w placówkach przedszkolnych. 
  (Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w danej placówce lub pobrać ze strony internetowej) 
  • Dnia 23 czerwca 2015r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki) 
  • Od dnia 23 czerwca do dnia 26 czerwca 2015r. potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola poprzez podpisanie w placówce stosownego porozumienia pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami, a dyrektorem placówki. 
  (Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji). 
  • Dnia 30 czerwca 2015 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników - publikacja list przyjętych dzieci.
  ZAPRASZAMY !!!

 • FESTYN RODZINNY - 29 MAJA 2015 R.

  Przedszkole w Pomarzanowicach oraz Rada Rodziców zapraszają dzieci z naszego Przedszkola oraz zapisane na kolejny rok szkolny na FESTYN RODZINNY z okazji DNIA DZIECKA, który odbędzie się 29 maja 2015 r. o godzinie 15:00 do godz. 18:00.
  Zapraszamy wszystkie uczęszczające i zapisane dzieci wraz z rodzicami.
  W programie, m.in. przedstawienie rodziców dzieci z grupy V, dwa dmuchane zamki, wata cukrowa, grochówka, stanowiska do rysowania, malowanie twarzy i tatuaży, malowanie paznokci, skręcanie balonów, rozgrywki sportowe, wykonywanie koron, korali, loteria fantowa, fryzjerka, itp. Ponadto odbędą się konkursy: limbo, bieg z przeszkodami, kręcenie hula hop itp.

 • CYRK HECA - 29 KWIETNIA 2015 R.

  W środę, 29 kwietnia o godzinie 9:00 nasze przedszkole odwiedzi CYRK HECA. Cena (za 1 dziecko) wynosi 6 zł. Serdecznie zapraszamy nasze obecne przedszkolaki, maluchy z Pomarzanowic oraz wszystkie dzieci zapisane na kolejny rok szkolny.

 • Prelekcje z zakresu bezpieczeństwa nad wodą Drużyny Ratowniczej RWR "Maciejowa Chata"

  W dniu 10.04.2015 Drużyna Ratownicza RWR „Maciejowa Chata”, działająca przy Agroturystyce Maciejowa Chata, przeprowadziła dla Naszych dzieci zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa nad wodą. Prelekcja odbyła się w ramach cyklu "Bezpieczna wiosna 2015".

  Celem głównym spotkania była profilaktyka i zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące podczas przebywania na kąpieliskach i w pobliżu zbiorników wodnych. Podczas prelekcji omówiono min.:

  a)      podstawowe zasady udzielenia pomocy,

  b)      sposoby powiadamiania i wzywania pomocy,

  a)      postępowanie w przypadku załamania sie lodu lub wpadnięcia do wody,

  b)      jak się samodzielnie ratować,

  c)      sprzęt przydatny w ratownictwie wodnym,

  Podczas warsztatów dzieci miały okazję wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie oraz przećwiczyć używanie sprzętu ratowniczego.W prowadzeniu prelekcji brali udział uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół w Pobiedziskach Letnisku, którzy w ramach programu edukacyjnego uczestniczą w zajęciach na Naszym basenie i są przygotowywani do pełnienia ról w ratownictwie i sportach wodnych.
  Kontakt

  Drużyna Ratownicza RWR „Maciejowa Chata”

  Złotniczki 24, 62-010 Pobiedziska

  basen@maciejowa-chata.com.pl

  www.maciejowa-chata.com.pl

  https://pl-pl.facebook.com/maciejowachata

  telefon: 510 620 270

   

   

 • TERMINY WARSZTATÓW DLA RODZICÓW

  Drodzy Rodzice,

  - Pierwsze spotkanie w ramach grupy rozwojowej "Rozwijam się, bo kocham"  odbędzie się w środę, 25 marca 2015 r. w godzinach od 17:30 do 20:00 w sali grupy 5., prowadząca: pani Magdalena Jesiołowska,

  - Pierwsze spotkanie warsztatowe „Jak zachęcić dziecko do samodzielności?” odbędzie się w sobotę, 11 kwietnia 2015 r. w godzinach od 8.30 do 15.00 w sali grupy 5.,  prowadząca: pani Anna Filus.

  Serdecznie zapraszamy tych Państwa, którzy wpisali się na listę.

   

 • KIERMASZ WIELKANOCNY

  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Kiermasz Wielkanocny, który rozpoczął się we wtorek, 17 marca w naszym przedszkolu. Kolorowe drzewka, pisanki, koszyczki, wieńce, palmy, zajączki to tylko niektóre z licznych ozdób wykonanych ręcznie. Oprócz nich nabyć można również babeczki i pierniczki.

    

 • Przedstawienie "Magiczny Aladyn"

  W piątek 20 marca przedszkole odwiedzi Teatr Iluzji z Krakowa z występem pt. Magiczny Aladyn".
  Zapraszamy wszystkie dzieci, również te zapisane na przyszły rok szkolny :)
 • Podziękowania dla rodziców.

  Bardzo dziekujemy za złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu.

  Na 70 rodziców 65 złożyło deklarację, jest to dla nas ogromny zaszczyt . Pozostałe dzieci odchodzą do 1 klasy. 

  Dołożymy wszelkich starań, abyśmy byli wspólnie zadowoleni z wzajemnej współpracy, a dzieci szczęśliwe, radosne i uśmiechnięte. Dziękujemy :)

  Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Pracownicy Przedszkola w Pomarzanowicach.

   

 • REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA W POMARZANOWICACH

  13.02.2015

  NABÓR DO PRZEDSZKOLA W POMARZANOWICACH

  na rok szkolny 2015/16 od 2 do 27 marca.

  Terminy zapisów dzieci do przedszkola na rok szkolny 2015/2016: 

  •   3.03 wtorek w godzinach 12-16
  • 10.03  wtorek w godzinach  14-16 
  • 11.03 środa  w godzinach  9-13
  • 14.03 SOBOTA w godzinach  9-12
  • 17.03 wtorek w godzinach 14-16
  • 18.03 środa w godzinach 9-13
  • 21.03 SOBOTA w godzinach  9–12
  • 24.03 wtorek w godzinach  14-16
  • Rodzice (opiekunowie prawni dziecka ) zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka przedłożyć w placówce:

   - Prawidłowo wypełniony Wniosek o Przyjęcie Dziecka do Przedszkola wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami 
   - Ankietę Dziecka Zapisywanego do Przedszkola
   - Książeczkę zdrowia dziecka.

  2. Do zapisu przychodzi rodzic razem z dzieckiem.
  3. W czasie zapisu dziecka do przedszkola przeprowadzony jest wstępny wywiad z rodzicem i dzieckiem, rodzice otrzymują pełne informacje dotyczące metod, form pracy z dzieckiem, odpłatności za przedszkole, organizacji pracy przedszkola, dziecko ma możliwość pobytu w sali zabaw dzieci w zbliżonym wieku.

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAKŁADCE REKRUTACJA

  Przedszkole w Pomarzanowicach:

  Zapewnia wszechstronny rozwój każdego dziecka,  dobrze przygotowuje do podjęcia nauki w szkole,

  Daje dzieciom możliwość samorealizacji, pracy w zespole, pobudza dzieci do kreatywnego myślenia,

  Rozwija zdolności plastyczne, muzyczne itp.

   tel. 61 8153 423     przedszkolepomarzanowice@wp.pl       Z A P R A S Z A M Y ! ! !

 • ZEBRANIE RADY RODZICÓW

  W piątek, 13 lutego 2015 r. o godzinie 17:00 w sali grupy V odbędzie się zebranie Rady Rodziców.

  Serdecznie zapraszam,

  Przewodnicząca Rady Rodziców, Eliza Michalska

 • ZAPISY DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2015/16 DEKLARACJE

  31.01.2015

  WAŻNA INFORMACJA DO RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA.

  Rodzice dzieci urodzonych w roku 2010,2011,2012 pragnące kontynuować edukację przedszkolną w Przedszkolu w Pomarzanowicach mogą złożyć deklarację o dalszym uczęszczaniu dziecka do placówki w dniach od 9-13 lutego. Formularze będą dostępne w przedszkolu od 6 lutego lub na stronie internetowej w zakładce rekrutacja. ZAPRASZAMY!!!
  Rekrutacja do Przedszkola nowych dzieci rozpocznie się 2 marca i potrwa do 27 marca.
 • BALE PRZEBIERAŃCÓW

  Bale karnawałowe dla naszych przedszkolaków odbędą się w następujących terminach:

  - GRUPA 1. - poniedziałek, 2 lutego 2015 r.

  - GRUPA 2. - poniedziałek, 2 lutego 2015r. (integracja z dziećmi z innego przedszkola) oraz czwartek, 5 lutego 2015 r.

  - GRUPA 3. - piątek, 6 lutego 2015 r.

  - GRUPA 4. - poniedziałek, 2 lutego 2015 r.

  - GRUPA 5. - czwartek, 5 lutego 2015 r.

 • Zebranie z Rodzicami - GRUPA 3.

  W czwartek, 15 stycznia o godzinie 16:00 odbędzie się zebranie Rodziców dzieci z grupy 3. Serdecznie zapraszamy.

 • UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

  Terminy uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka w poszczególnych grupach:

   

  - grupa 1. - wtorek, 27.01. 2015 r., godzina 12:00,

  - grupa 2. - czwartek, 29.01.2015 r. godzina 12:00,

  - grupa 3. - środa, 21.01.2015 r., godzina 10:00,

  - grupa 4. - piątek, 30.01.2015 r., godzina 13:00,

  - grupa 5. - środa, 28.01.2015 r., godzina 12:00.

   

  Serdecznie zapraszamy :)

 • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

  22.12.2014

  Z okazji zbliżających się Świąt

  pragniemy złożyć wszystkim życzenia przeżywania Bożego Narodzenia

  w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. 

  Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju

  oraz realizacji osobistych zamierzeń.
   
  Dzieci, Grono Pedagogiczne oraz  Pracownicy Przedszkola w Pomarzanowicach.
 • TEATRZYK w PRZEDSZKOLU - Prezent dla dzieci na MIKOŁAJA

  11.12.2014

  15 grudnia 2014 r.o godzinie 8:30 nasze Przedszkole odwiedzą krakowscy aktorzy z przedstawieniem pt. "Czerwony Kapturek". Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci !

   

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • PRZEDSZKOLE w Pomarzanowicach
  PRZEDSZKOLE w Pomarzanowicach,
  Pomarzanowice 7a, 62-010 Pobiedziska
 • 061 8153-423

Galeria zdjęć