Nawigacja

 • 25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś, dlatego prosimy, aby tego dnia dzieci przyniosły swojego ulubionego misia do przedszkola.

 • Zebranie z Rodzicami

  Zebranie z Rodzicami Gr. II odbędzie się 26 listopada 2014 r. (środa) o godz. 16:00. Na zebraniu zostanie przedstawiona diagnoza wstępna. Serdecznie zapraszamy.

 • Dzień Przedszkolaka

  Dzień Przedszkolaka w naszym przedszkolu odbywał się będzie w następujących terminach:

  - Gr. I - 27 XI 2014 r. o godz. 14:00

  - Gr. II - 21 XI 2014 r. o godz. 13:00

  - Gr. III - 18 XI 2014 r. o godz. 15:30

  - Gr. IV - 5 XII 2014 r. o godz. 13:00

  - Gr. V - 19 XI 2014 r. o godz. 14:30

  Serdecznie zapraszamy :)

 • ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA RODZICÓW DZIECI Z GRUPY 3.

  W czwartek, 13 listopada o godzinie 17:00 odbędą się zajęcia warsztatowe dla Rodziców dzieci z grupy 3.

  Serdecznie zapraszamy:)

 • RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZEJ

  Drodzy Rodzice,

  Kontrola zewnętrzna przeprowadzona w naszym Przedszkolu przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu dobiegła końca. Spełniliśmy wymagania na poziomie B, co oznacza wysoki stopień wypełniania wymagania.

  Poniżej prezentujemy Państwu szczegółowy  raport z ewaluacji problemowej.

  raport_z_ewaluacji.pdf

 • ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW DZIECI Z GRUPY 1.

  W czwartek, 23 października 2014 r. o godzinie 10:00 zapraszamy rodziców dzieci z grupy 1. na zajęcia otwarte pod hasłem "Jesienne drzewa".

 • EWAKUACJA PRZECIWPOŻAROWA

  10 października 2014 r. o godz. 10:00 w Przedszkolu w Pomarzanowicach przy obecności Pana Strażaka przeprowadzona zostanie próbna ewakuacja przeciwpożarowa.

 • DZIEŃ DRZEWA

  9 października 2014 r. obchodzimy w naszym przedszkolu Dzień Drzewa. W związku z tym prosimy, aby tego dnia dzieci miały zielone lub brązowe ubranie (choć jeden element).

 • 30 września - ustanawiamy Rekord Guinnessa!

  W tegorocznej edycji Akademii Aquafresh postanowiliśmy pobić Rekord Guinnessa w największej liczbie osób myjących zeby w tym samym czasie. Rekord będziemy ustanawiać 30 września 2014 r. o godzinie 12:00. Przez 2 minuty wspólnie z Pastusiami ząbki będą szczotkować dzieci w całej Polsce! W związku z tym bardzo prosimy, aby tego dnia wszystkie przedszkolaki z naszego przedszkola przyniosły szczoteczki, kubeczki i pastę.

 • DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

  20.09.2014

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 września 2013 roku podjął uchwałę w sprawie ustanowienia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. 

  Doceniając wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dziecka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka przyczyni się do popularyzacji wychowania przedszkolnego i wzrostu jego znaczenia w świadomości społecznej.

  Z okazji Waszego święta, składamy najserdeczniejsze życzenia.
  Kochane dzieci, życzymy dużo radości, szczęścia i uśmiechu każdego dnia.
  Niech spełniają się Wasze wszystkie marzenia - zarówno te małe, jak i te duże.
 • ZRÓŻNICOWANE WIEKIEM GRUPY PRZEDSZKOLNE Informacja dla rodziców

  ZRÓŻNICOWANE WIEKIEM GRUPY PRZEDSZKOLNE

   

       Kształtowanie postawy dziecka jako członka zbiorowości przedszkolnej nie ogranicza się tylko do współżycia z rówieśnikami, lecz dotyczy także kontaktów z młodszymi i starszymi kolegami oraz osobami dorosłymi. Dlatego coraz częściej można zaobserwować tworzenie w przedszkolach grup mieszanych, skupiających dzieci w różnym wieku. Przebywanie dziecka w takiej grupie wpływa korzystnie na jego rozwój. Zróżnicowane ze względu na wiek dzieci dostarczają sobie wzajemnie szerokiego wachlarza doświadczeń emocjonalnych, społecznych i intelektualnych. Grupa swoją strukturą przypomina rodzinę i stwarza bardziej naturalne i korzystne warunki do rozwoju niż grupa jednorodna pod względem wieku. W grupie mieszanej dzieci otrzymują bogatą i różnorodną stymulację, nasilają się kontakty społeczne, dzieci wypracowują sobie różne sposoby komunikowania się z kolegami.

  ZALETY GRUPY MIESZANEJ  ZRÓŻNICOWANEJ WIEKOWO

  Ø Przebywanie w grupie mieszanej ma znaczący wpływ na rozwój społeczny dziecka. Zajmując coraz to inną pozycję społeczną dziecko staje się osobą coraz bardziej odpowiedzialną, kompetentną, czuje się potrzebne, przez co wzrasta jego poczucie wartości i odpowiedzialności. Szybciej dostrzega i rozumie zróżnicowane potrzeby i zasady współżycia. Edukacja społeczna jes tszybsza i skuteczniejsza.

  Ø Dziecko przebywa w naturalnym środowisku, zróżnicowanym lecz rzeczywistym, najbardziej odpowiednim dla jego rozwoju. Tak jak w naturalnym środowisku nie uczy się tylko od równolatków, ale także od młodszych i starszych dzieci.

  Ø Jest możliwy pobyt rodzeństwa w jednej grupie.

  Ø Następuje szybsza adaptacja i integracja dzieci nowych.

  Ø Następuje naturalna i samoistna nauka postaw tolerancji, partnerstwa i współżycia w środowisku nie ograniczonym jedynie do rówieśników.

  Ø Naturalne jest zaangażowanie i opiekuńczość dzieci starszych nad młodszymi oraz możliwość prezentowania przed nimi bogatych doświadczeń. Dzieci młodsze nie czują się osamotnione, wiedzą, że mogą liczyć nie tylko na nauczycielkę ale także na starszych kolegów, którzy pomogą i doradzą. Uczą się przy tym wyrażania próśb, mają także od kogo przyjmować wiedzę i doświadczenie, umiejętności i nawyki.

  Ø Bogatszy jest rozwój duchowy dzieci, przekładający się na prace plastyczne i różne formy wyrażania siebie

  Ø Grupa zróżnicowana wiekowo ułatwia indywidualizację oddziaływań wychowawczych, nie tylko ze względu na wiek ale także możliwości rozwojowe poszczególnych dzieci. Każde dziecko ma swój indywidualny rytm rozwoju psychicznego, fizycznego, intelektualnego i społecznego. W grupie mieszanej wiekowo można uwzględnić wszelkie niedostatki bez wytykania ich i zwracania na nie uwagi


  Ø Jest możliwość stosowania zróżnicowanej i ciekawej organizacji zajęć.

   Wspólne dla dzieci w różnym wieku zajęcia, zabawy czy wywiązywanie się ze swoich obowiązków jak np. dyżury, powoduje, że przedszkolaki nawiązują serdeczne, przyjazne, pełne zrozumienia kontakty, zarówno pomiędzy sobą jak i nauczycielką, zbliżają się do siebie i kształtują postawy, wpływające na ich zachowywanie się także w innych środowiskach, nie tylko aktualnie, ale także w przyszłości.

  WSPÓLNA ZABAWA DZIECI STARSZYCH I MŁODSZYCH

  Dzieci od początku powinny być uczone, które zabawki są dla nich odpowiednie i którymi mogą się bawić. Dobrze jest dokonać podziału zabawek odpowiednio do wieku, pozostawiając jednak dużą liczbę zabawek wspólnych. Przedszkolaki powinny taki podział respektować. Młodsze dzieci zrozumieją, że niektóre zabawki i pomoce dydaktyczne nie są przeznaczone dla nich. Ponieważ jednak interesują się tymi zabawkami, trzeba nauczyć starsze dzieci, aby uwzględniały przy organizowaniu swoich zabaw to zainteresowanie. Wspólne zabawy są bardzo dobrym sposobem uspołeczniania dzieci i wytwarzania się więzi uczuciowej między nimi. Starsze uczą się traktować małych kolegów serdecznie, cierpliwie i odnosić się z wyrozumiałością do ich braku sprawności czy wiadomości. Maluchy cieszą się ze wspólnych zabaw, okazują wdzięczność za okazaną pomoc i zainteresowanie, podczas tych zabaw wiele się uczą.

  PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW W GRUPIE MIESZANEJ

  W grupie mieszanej istnieje wyraźny podział obowiązków i wymagań stawianych dzieciom młodszym i starszym. Dzieci powinny to zrozumieć i akceptować. Podział obowiązków dotyczy różnych przejawów życia codziennego- samoobsługi, prac porządkowych, zajęciach i zabawach , wzajemnym pomaganiu sobie, sprawowaniu dyżurów.

  · Samoobsługa- o ile 5-6 latki są prawie całkowicie samodzielne w zakresie czynności samoobsługowych, to dzieci 3-4 letnie wymagają jeszcze pomocy w tym zakresie. Warto uczyć starsze dzieci, aby pomagały młodszym kolegom. Ważne jest jednak to, aby uświadomić starszakom, że należy tylko pomagać a nie wyręczać. Pomoc musi dotyczyć tylko tych czynności, których maluchy naprawdę nie umieją wykonać same. Jeżeli będą wyręczane, nauczą się, że mogą korzystać z ciągłej pomocy i nie będą próbować swoich sił tam, gdzie było by możliwe wykonanie przez nich tej czynności. Nauczycielka zawsze powinna jasno określić zakres czynności, które powinny wykonywać dzieci starsze, pomagając młodszym i wyjaśnić sposób ich realizacji.

  W miarę osiągania przez maluchy wyższego poziomu sprawności i zdobywania różnych umiejętności, pomoc starszaków należy stopniowo ograniczać.

  · Prace porządkowe- wymagania stawiane dzieciom w różnym wieku muszą być różnicowane odpowiednio do ich możliwości. Wiadomo, że dzieci starsze mają już więcej doświadczeń z życia zespołowego, a ich wyższy poziom rozwoju umysłowego pozwoli na lepsze zrozumienie stawianych im wymagań i podawanych wyjaśnień. Wiedzą doskonale, dlaczego należy dbać o porządek (co nie znaczy, że zawsze tego przestrzegają). Wymagania wobec starszaków są większe, bardziej stanowcze wobec przestrzegania ustalonych zasad i reguł. Dzieciom tym powinno się także tłumaczyć, że to, czego im się czasem nie chce zrobić, maluchy mogą nie umieć, nie radzą sobie z wykonaniem jakiegoś zadania. Dlatego ważne jest zachęcanie starszych przedszkolaków do pomagania młodszym kolegom w zakresie wykonywania prac porządkowych. Do pomagania, nie do wyręczania.

  · Dyżury- podział czynności w grupie mieszanej powinien także dotyczyć jakości i zakresu wykonywanych dyżurów. Można powierzać je nie tylko dzieciom starszym, młodsze również chętnie podejmują się takiego obowiązku. Na początku roku szkolnego należy wyjaśnić dzieciom, na czym polegają dyżury, jaki jest zakres obowiązków dyżurnego w poszczególnej dziedzinie i jak należy reagować na polecenia osób dyżurujących.

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ W GRUPIE MIESZANEJ

  Organizacja zajęć w grupie dzieci w różnym wieku jest trudniejsza niż w grupie jednolitej, ze względu na konieczność prowadzenia pracy na kilku poziomach. Zajęcia są różnicowane ze względu na rodzaj, treść i czas. Ważne jest staranne dobieranie treści ze względu na wiek, możliwości i indywidualny poziom rozwoju dzieci. Metody i formy pracy muszą być starannie dobrane, a bogaty dobór środków wizualnych powinien uatrakcyjniać zajęcia. 

  Niektóre zajęcia i czynności możemy prowadzić z całą grupą, różnicując tylko zadania. Np. na zajęciach plastycznych zadaniem dla dzieci młodszych będzie wykonanie pracy na temat dowolny a dla starszych- na temat określony przez nauczyciela. Można także różnicować techniki- maluchy mogą rysować kredkami a starsze wykonać kolaż z różnorodnych materiałów. Inny przykład- praca z ilustracją- zadaniem dzieci młodszych może być policzenie postaci i określenie ich wyglądu a starszych- ułożenie opowiadania, związanego z treścią ilustracji.

   Niektóre zajęcia są organizowane w ten sposób, że w pierwszej części ( ok. 10-15 minut.) biorą udział wszystkie dzieci. Mogą wysłuchać krótkiego opowiadania, rozwiązywać zagadki, dostosowane indywidualnie do ich poziomu rozwoju i wiedzy ( nie tylko do wieku- czasem młodsze dziecko radzi sobie z zadaniem lepiej niż dziecko starsze), nauczyć się słów piosenki, przeliczać w małym zakresie. Następnie maluchy przechodzą do kącików cichej zabawy lub do drugiej sali pod opieką woźnej oddziałowej lub stażystki. Cicha zabawa w tej samej sali ma tą zaletę, że młodsze dzieci mogą przysłuchiwać się i przyglądać zajęciu a dzięki temu przyswajać wiedzę i nowe umiejętności w zakresie wybranym przez siebie. 

   Pamiętajmy jednak, że rozwój dziecka nie zawsze jest adekwatny do jego wieku, a różnice indywidualne bywają czasem dość znaczne. Dlatego prowadząc zajęcia na kilku poziomach, z dziećmi w różnym wieku, nie należy sztywno trzymać się podziału wg wieku, lecz trzeba brać pod uwagę ogólny rozwój dziecka i w uzasadnionych przypadkach przenosić je z jednej podgrupy do drugiej.

   


  Podsumowując, można powiedzieć, że pragnienie szczęścia dziecka wymaga podjęcia od każdego nauczyciela ogromnego trudu organizacyjnego, stałej refleksji, ciągłej obserwacji , układania wzajemnych relacji i poszukiwania coraz lepszych rozwiązań.

 • Zebrania z Rodzicami

  Przedstawiamy terminy zebrań z rodzicami w poszczególnych grupach:

  • Grupa 1. - poniedziałek, 8 IX, godzina 17:00,
  • Grupa 2. - środa, 10 IX, godzina 16:00,
  • Grupa 3.  - poniedziałek,8 IX, godzina 17:00,
  • Grupa 4. - piątek, 5 IX, godzina 16:00,
  • Grupa 5. - poniedziałek, 8 IX, godzina 17:00.

   

  Serdecznie zapraszamy:)

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

  Informujemy, iż rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 1 września o godzinie 11:00 przed budynkiem przedszkola. Potem dzieci wraz z rodzicami udają się do swoich sal, w których mogą zostać do godziny 12:00.

   

 • WYPRAWKA NA ROK SZKOLNY 2014/15

  Drodzy Rodzice przypominamy, iż wyprawkę w kwocie 150zł na cały rok (dla kolejnego dziecka 100zł) należy wpłacać na konto Rady Rodziców do 30 sierpnia 2014r (prosimy o jak najszybsze wplaty, abyśmy mogli wcześniej dokonać niezbędnych zakupów) 

  Numer konta Rady Rodziców    WBK 95 1090 1450 0000 0001 1979 1799

  (przeznaczona na materiały piśmiennicze, kredki, farby, bloki, klej, nożyczki, bibuła, plastelina, papier ksero, tonery, przedstawienia teatralne, Dzień dziecka...)

 • WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLU W POMARZANOWICACH !

  19.08.2014

  Przedszkole w Pomarzanowicach informuje, iż posiada  4 wolne miejsca dla dzieci w wieku 2,5 - 6 lat . Zapraszamy serdecznie ! 
  Informacje przedszkolepomarzanowice@wp.pl lub telefonicznie 618153-423. 

   

 • DYŻUR WAKACYJNY ( 4-31 sierpnia )

  Przedszkole w Pomarzanowicach ogłasza dyżur w miesiącu sierpniu (od 4 do 31 sierpnia)
  Warunkiem zapisania dziecka na miesiąc wakacyjny jest uregulowana sytuacja finansowa oraz uiszczenie przedpłaty w 
  wysokości 100 zł na konto Przedszkola, oraz 15zł na materiały plastyczne, które należy wpłacić na Konto Rady Rodziców          
  podając w tytule przelewu imię, nazwisko dziecka oraz "sierpień" ZAPISY DO 30 CZERWCA.                                    
  Wpłaty należy dokonać do 30.06.2014r. Zapis na minimum 8 godzin ( 3 posiłki).                    
  Nr konta Przedszkola:(100zł) PKO BP 97 1020 4027 0000 1202 1109 4028                    
  Nr konta Rady Rodziców:(15zł) WBK 95 1090 1450 0000 0001 1979 1799  
                       
 • 2. CZĘŚĆ WARSZTATÓW DLA RODZICÓW "CZY ISTNIEJE SPOSÓB NA ZŁOŚNIKA?"

   

  We wtorek, 24 czerwca 2014 r. o 16:30  w naszym przedszkolu odbędzie się druga część warsztatów „Czy istnieje sposób na złośnika?”

  Zajęcia poprowadzi pani psycholog, Małgorzata Zięcik.

  Chętnych zapraszamy do wpisywania się na listę, która wisi na drzwiach sekretariatu naszego przedszkola. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają rodzice, którzy brali udział w części pierwszej.

   

 • UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

  W piątek, 13 czerwca 2014 r. na sali gimnastycznej odbędzie się uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego:

  - w młodszych grupach (tj. I, II i V) o godzinie 10:00,

  - w starszych grupach (tj. III i IV) o godzinie 12:00.

  Zapraszamy wszystkich rodziców oraz sympatyków naszego przedszkola.

  Jednocześnie informujemy, iż przed przerwą wakacyjną przedszkole działa do końca czerwca.

 • ZAPISY DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2013/14 II NABÓR

  PRZEDSZKOLE W POMARZANOWICACH OGŁASZA

  II NABÓR DO PRZEDSZKOLA od 4 czerwca 2014r.

  Dysponujemy 14 wolnymi miejscami.

  Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

  Rekrutacja uzupełniająca odbywa się wg. następującego harmonogramu:

  • od 4 do 17 czerwca –  składanie wniosków w placówkach przedszkolnych,
  • 18 czerwca godz. 10.00 – publikacja list kandydatów zakwalifikowanych
  • od 18 do 26 czerwca – potwierdzanie woli w placówkach, do których kandydaci zostaną zakwalifikowani
  • 27 czerwca, godz. 10.00 – publikacja list kandydatów przyjętych.
  • PODPISANIE UMÓW Z RODZICAMI DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA.

  Dokumenty przyjmujemy codziennie w godzinach od 6:00 do 17:00.


   

 • DZIĘKUJEMY :)

  04.06.2014

  Składamy serdeczne podziękowania sponsorom, którzy przyczynili się do wsparcia finansowego i rzeczowego Festynu Rodzinnego, który odbył się 30 maja  2014 roku na terenie naszej placówki.

  Z całego serca dziękujemy za wpłaty pieniężne:

  - Firmie Drew – Zet z Pomarzanowic,

  - Firmie LNB z Kiszkowa,

  - Panu Dionizemu Gąsiorowskiemu,

  - Państwu Iwonie i Karolowi Ducin - Firma Ducin Karol Obróbka Stali Pobiedziska

  - Panu Arkadiuszowi Pelc-  Firma ARKOMP Pomarzanowice

  - Panu Henrykowi Rosiak - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

  - Firmie Domowy Obiadek - Catering

  - Firmie "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców -  Gniezno za przepyszne pączki i drożdżówki.

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • PRZEDSZKOLE w Pomarzanowicach
  PRZEDSZKOLE w Pomarzanowicach,
  Pomarzanowice 7a, 62-010 Pobiedziska
 • 061 8153-423

Galeria zdjęć