Nawigacja

 • Nabór otwarty na Partnera zainteresowanego wspólną realizacją Projektu w konkursie

  17.06.2015
  Nabór otwarty na Partnera zainteresowanego wspólną realizacją Projektu w konkursie nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15
  Cele Partnerstwa:
  Głównym celem Partnerstwa jest wspólna realizacja Projektu. .
  Udział Partnera w projekcie będzie polegał na:
  1) Współpracy przy opracowaniu koncepcji projektu, zaplanowaniu działań i przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o dokumentację konkursową.
  2) Pełnienie roli Lidera projektu 
   3)przeprowadzenie analiz i badań rynku pracy w zakresie wynikającym z realizowanego projektu
  4) zarządzanie projektem,
  5) realizacja działań kwalifikowanych w ramach współpracy, określonych w umowie partnerskiej
  6)prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych w projekcie
  Wymagania :
  1)doświadczenie w skutecznym aplikowaniu o środki z funduszu EFS, ze szczególnym uwzględnieniem projektów POKL 9.1.1 w okresie 2007-2013
  2)doświadczenie w prowadzeniu(Lider)projektu z EFS ze szczególnym uwzględnieniem projektów POKL 9.1.1 w okresie 2007-2013
  3)doświadczenie we współpracy z Gminą Pobiedziska jako JSTT
  4)siedziba Partnera w województwie WLKP 
   
  Oferty można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 17.06 2015 r. do dnia 08.07.2015r. w godzinach 8.00 do13.00 w sekretariacie Przedszkola w Pomarzanowicach. Termin składania ofert upływa dnia 08.07.2015r. o godzinie 13.00.  (Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu )
 • II NABÓR DO PRZEDSZKOLA W POMARZANOWICACH

  OGŁASZAMY II NABÓR DO PRZEDSZKOLA W POMARZANOWICACH
  (POZOSTAŁO 10 WOLNYCH MIEJSC NA ROK 2015/16)
  HARMONOGRAM 
  • Od dnia 8 czerwca do dnia 15 czerwca 2015r. składanie wypełnionych, podpisanych i kompletnych wniosków w placówkach przedszkolnych. 
  (Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w danej placówce lub pobrać ze strony internetowej) 
  • Dnia 23 czerwca 2015r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki) 
  • Od dnia 23 czerwca do dnia 26 czerwca 2015r. potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola poprzez podpisanie w placówce stosownego porozumienia pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami, a dyrektorem placówki. 
  (Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji). 
  • Dnia 30 czerwca 2015 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników - publikacja list przyjętych dzieci.
  ZAPRASZAMY !!!

 • FESTYN RODZINNY - 29 MAJA 2015 R.

  Przedszkole w Pomarzanowicach oraz Rada Rodziców zapraszają dzieci z naszego Przedszkola oraz zapisane na kolejny rok szkolny na FESTYN RODZINNY z okazji DNIA DZIECKA, który odbędzie się 29 maja 2015 r. o godzinie 15:00 do godz. 18:00.
  Zapraszamy wszystkie uczęszczające i zapisane dzieci wraz z rodzicami.
  W programie, m.in. przedstawienie rodziców dzieci z grupy V, dwa dmuchane zamki, wata cukrowa, grochówka, stanowiska do rysowania, malowanie twarzy i tatuaży, malowanie paznokci, skręcanie balonów, rozgrywki sportowe, wykonywanie koron, korali, loteria fantowa, fryzjerka, itp. Ponadto odbędą się konkursy: limbo, bieg z przeszkodami, kręcenie hula hop itp.

 • CYRK HECA - 29 KWIETNIA 2015 R.

  W środę, 29 kwietnia o godzinie 9:00 nasze przedszkole odwiedzi CYRK HECA. Cena (za 1 dziecko) wynosi 6 zł. Serdecznie zapraszamy nasze obecne przedszkolaki, maluchy z Pomarzanowic oraz wszystkie dzieci zapisane na kolejny rok szkolny.

 • Prelekcje z zakresu bezpieczeństwa nad wodą Drużyny Ratowniczej RWR "Maciejowa Chata"

  W dniu 10.04.2015 Drużyna Ratownicza RWR „Maciejowa Chata”, działająca przy Agroturystyce Maciejowa Chata, przeprowadziła dla Naszych dzieci zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa nad wodą. Prelekcja odbyła się w ramach cyklu "Bezpieczna wiosna 2015".

  Celem głównym spotkania była profilaktyka i zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące podczas przebywania na kąpieliskach i w pobliżu zbiorników wodnych. Podczas prelekcji omówiono min.:

  a)      podstawowe zasady udzielenia pomocy,

  b)      sposoby powiadamiania i wzywania pomocy,

  a)      postępowanie w przypadku załamania sie lodu lub wpadnięcia do wody,

  b)      jak się samodzielnie ratować,

  c)      sprzęt przydatny w ratownictwie wodnym,

  Podczas warsztatów dzieci miały okazję wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie oraz przećwiczyć używanie sprzętu ratowniczego.W prowadzeniu prelekcji brali udział uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół w Pobiedziskach Letnisku, którzy w ramach programu edukacyjnego uczestniczą w zajęciach na Naszym basenie i są przygotowywani do pełnienia ról w ratownictwie i sportach wodnych.
  Kontakt

  Drużyna Ratownicza RWR „Maciejowa Chata”

  Złotniczki 24, 62-010 Pobiedziska

  basen@maciejowa-chata.com.pl

  www.maciejowa-chata.com.pl

  https://pl-pl.facebook.com/maciejowachata

  telefon: 510 620 270

   

   

 • TERMINY WARSZTATÓW DLA RODZICÓW

  Drodzy Rodzice,

  - Pierwsze spotkanie w ramach grupy rozwojowej "Rozwijam się, bo kocham"  odbędzie się w środę, 25 marca 2015 r. w godzinach od 17:30 do 20:00 w sali grupy 5., prowadząca: pani Magdalena Jesiołowska,

  - Pierwsze spotkanie warsztatowe „Jak zachęcić dziecko do samodzielności?” odbędzie się w sobotę, 11 kwietnia 2015 r. w godzinach od 8.30 do 15.00 w sali grupy 5.,  prowadząca: pani Anna Filus.

  Serdecznie zapraszamy tych Państwa, którzy wpisali się na listę.

   

 • KIERMASZ WIELKANOCNY

  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Kiermasz Wielkanocny, który rozpoczął się we wtorek, 17 marca w naszym przedszkolu. Kolorowe drzewka, pisanki, koszyczki, wieńce, palmy, zajączki to tylko niektóre z licznych ozdób wykonanych ręcznie. Oprócz nich nabyć można również babeczki i pierniczki.

    

 • Przedstawienie "Magiczny Aladyn"

  W piątek 20 marca przedszkole odwiedzi Teatr Iluzji z Krakowa z występem pt. Magiczny Aladyn".
  Zapraszamy wszystkie dzieci, również te zapisane na przyszły rok szkolny :)
 • Podziękowania dla rodziców.

  Bardzo dziekujemy za złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu.

  Na 70 rodziców 65 złożyło deklarację, jest to dla nas ogromny zaszczyt . Pozostałe dzieci odchodzą do 1 klasy. 

  Dołożymy wszelkich starań, abyśmy byli wspólnie zadowoleni z wzajemnej współpracy, a dzieci szczęśliwe, radosne i uśmiechnięte. Dziękujemy :)

  Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Pracownicy Przedszkola w Pomarzanowicach.

   

 • REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA W POMARZANOWICACH

  13.02.2015

  NABÓR DO PRZEDSZKOLA W POMARZANOWICACH

  na rok szkolny 2015/16 od 2 do 27 marca.

  Terminy zapisów dzieci do przedszkola na rok szkolny 2015/2016: 

  •   3.03 wtorek w godzinach 12-16
  • 10.03  wtorek w godzinach  14-16 
  • 11.03 środa  w godzinach  9-13
  • 14.03 SOBOTA w godzinach  9-12
  • 17.03 wtorek w godzinach 14-16
  • 18.03 środa w godzinach 9-13
  • 21.03 SOBOTA w godzinach  9–12
  • 24.03 wtorek w godzinach  14-16
  • Rodzice (opiekunowie prawni dziecka ) zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka przedłożyć w placówce:

   - Prawidłowo wypełniony Wniosek o Przyjęcie Dziecka do Przedszkola wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami 
   - Ankietę Dziecka Zapisywanego do Przedszkola
   - Książeczkę zdrowia dziecka.

  2. Do zapisu przychodzi rodzic razem z dzieckiem.
  3. W czasie zapisu dziecka do przedszkola przeprowadzony jest wstępny wywiad z rodzicem i dzieckiem, rodzice otrzymują pełne informacje dotyczące metod, form pracy z dzieckiem, odpłatności za przedszkole, organizacji pracy przedszkola, dziecko ma możliwość pobytu w sali zabaw dzieci w zbliżonym wieku.

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAKŁADCE REKRUTACJA

  Przedszkole w Pomarzanowicach:

  Zapewnia wszechstronny rozwój każdego dziecka,  dobrze przygotowuje do podjęcia nauki w szkole,

  Daje dzieciom możliwość samorealizacji, pracy w zespole, pobudza dzieci do kreatywnego myślenia,

  Rozwija zdolności plastyczne, muzyczne itp.

   tel. 61 8153 423     przedszkolepomarzanowice@wp.pl       Z A P R A S Z A M Y ! ! !

 • ZEBRANIE RADY RODZICÓW

  W piątek, 13 lutego 2015 r. o godzinie 17:00 w sali grupy V odbędzie się zebranie Rady Rodziców.

  Serdecznie zapraszam,

  Przewodnicząca Rady Rodziców, Eliza Michalska

 • ZAPISY DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2015/16 DEKLARACJE

  31.01.2015

  WAŻNA INFORMACJA DO RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA.

  Rodzice dzieci urodzonych w roku 2010,2011,2012 pragnące kontynuować edukację przedszkolną w Przedszkolu w Pomarzanowicach mogą złożyć deklarację o dalszym uczęszczaniu dziecka do placówki w dniach od 9-13 lutego. Formularze będą dostępne w przedszkolu od 6 lutego lub na stronie internetowej w zakładce rekrutacja. ZAPRASZAMY!!!
  Rekrutacja do Przedszkola nowych dzieci rozpocznie się 2 marca i potrwa do 27 marca.
 • BALE PRZEBIERAŃCÓW

  Bale karnawałowe dla naszych przedszkolaków odbędą się w następujących terminach:

  - GRUPA 1. - poniedziałek, 2 lutego 2015 r.

  - GRUPA 2. - poniedziałek, 2 lutego 2015r. (integracja z dziećmi z innego przedszkola) oraz czwartek, 5 lutego 2015 r.

  - GRUPA 3. - piątek, 6 lutego 2015 r.

  - GRUPA 4. - poniedziałek, 2 lutego 2015 r.

  - GRUPA 5. - czwartek, 5 lutego 2015 r.

 • Zebranie z Rodzicami - GRUPA 3.

  W czwartek, 15 stycznia o godzinie 16:00 odbędzie się zebranie Rodziców dzieci z grupy 3. Serdecznie zapraszamy.

 • UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

  Terminy uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka w poszczególnych grupach:

   

  - grupa 1. - wtorek, 27.01. 2015 r., godzina 12:00,

  - grupa 2. - czwartek, 29.01.2015 r. godzina 12:00,

  - grupa 3. - środa, 21.01.2015 r., godzina 10:00,

  - grupa 4. - piątek, 30.01.2015 r., godzina 13:00,

  - grupa 5. - środa, 28.01.2015 r., godzina 12:00.

   

  Serdecznie zapraszamy :)

 • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

  22.12.2014

  Z okazji zbliżających się Świąt

  pragniemy złożyć wszystkim życzenia przeżywania Bożego Narodzenia

  w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. 

  Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju

  oraz realizacji osobistych zamierzeń.
   
  Dzieci, Grono Pedagogiczne oraz  Pracownicy Przedszkola w Pomarzanowicach.
 • TEATRZYK w PRZEDSZKOLU - Prezent dla dzieci na MIKOŁAJA

  11.12.2014

  15 grudnia 2014 r.o godzinie 8:30 nasze Przedszkole odwiedzą krakowscy aktorzy z przedstawieniem pt. "Czerwony Kapturek". Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci !

   

 • 02.12.2014

  OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW 

  DNI 24, 25, 26 GRUDNIA 2014 ORAZ 1 i 6 STYCZNIA 2015 SĄ DNIAMI WOLNYMI OD PRACY

  W PRZEDSZKOLU W POMARZANOWICACH.

  W dniach 29,30,31 grudnia oraz 2 i 5 stycznia będzie w Przedszkolu pełniony dyżur dla dzieci rodziców pracujących zawodowo w godz. 6.30-16.30  Chętnych prosimy o zapisy do dnia 15 grudnia do godz 10.00. Zgodnie ze statutem dyżur zostanie zorganizowany w przypadku zapisu ponad 10 dzieci.

 • KIERMASZ ŚWIATECZNY

  Rada Rodziców serdecznie zaprasza na Kiermasz Świąteczny do naszego przedszkola. Będziecie mogli Państwo zakupić oryginalne, ręcznie robione ozdoby choinkowe, stroiki, drzewka, bombki, kartki i inne drobne prezenty świąteczne. Obok w/w upominków i ozdób będzie można znaleźć tradycyjne pachnące pierniczki.

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • PRZEDSZKOLE w Pomarzanowicach
  PRZEDSZKOLE w Pomarzanowicach,
  Pomarzanowice 7a, 62-010 Pobiedziska
 • 061 8153-423

Galeria zdjęć